Renovatie
Bouwen met behoud en/of herstel van het originele karakter van het pand.

In nauwe samenwerking met u en/of uw architect gaan wij planmatig en gedreven aan de slag. Geheel volgens de hedendaagse eisen en natuurlijk volgens uw eigen wensen. En met behoud van oorspronkelijkheid en karakter. Renovaties worden uitgevoerd in kwaliteit en duurzaamheid door ons vakbekwaam en ervaren bouwteam.