Nieuwbouw
Het bouwen van een huis is een vertrouwenszaak. Wie een huis bouwt neemt een flinke stap in een nieuwe richting. Architecten zijn erbij betrokken, mensen hebben eigen ideeën en inzichten. Ze verwachten praktische adviezen en ervaring van de bouwondernemer. Ons bouwbedrijf speelt in op wat er leeft bij de mensen die gaan bouwen. Klik hiernaast op de voorbeelden van door ons uitgevoerde projecten.

Bouwbedrijf P. Ottenheim is voor zowel de particuliere woningbouw als commercieëlebouw een partner die in het gehele traject meedenkt en ervaring heeft.